Dwie Księgi: Zbigniew Liana „Giordano Bruno. Męczennik nauki czy szarlatan?”

czwartek, 19.05.2016, 14:00 do 15:30
Kraków
W paśmie "Dwie Księgi" Piotr Urbańczyk porozmawia z ks. dr. Zbigniewem Lianą, autorem wydanego przez CCPress minibooka poświęconego osobie Giordano Bruno.

Postać Giordana Bruna od ponad stulecia funkcjonuje w kulturze masowej jako podręcznikowy bez mała przykład „męczennika nauki”, który zginął z rąk wrogiego nauce Kościoła głosząc tezy Kopernika o ruchu Ziemi. Jak w każdej mitologii także w micie męczenników nauki można odnaleźć całkiem spore ziarna prawdy. Kłopot w tym, że mit ten bardziej oddaje ducha dziewiętnastowiecznego antyklerykalizmu, którego jest wytworem, niż faktyczny stan rzeczy. Mity tego typu niczym krzywe zwierciadła ingerują głęboko w naszą zdolność postrzegania rzeczywistych relacji sprzed kilku stuleci zaburzając istotne proporcje. Deformacji ulega nie tylko obraz relacji Kościoła i religii do nauki, lecz także obraz samej postaci Bruna i jego wkładu w rozwój myśli naukowej. Niniejsza praca pokazuje rezultaty zmagań współczesnej historii nauki z tym dziewiętnastowiecznym mitem. Dyskusja wybranych kwestii historyczno-naukowych jest poprzedzona omówieniem niezwykle bogatego i niejednoznacznego intelektualnego życiorysu Giordana Bruna. Tylko w ten sposób można przywrócić właściwe proporcje naruszone przez głęboko zakorzenione mity.

http://www.ccpress.pl/produkt/Giordano_Bruno._Meczennik_nauki_czy_szarlatan__241

Osoby powiązane z tym wydarzeniem