Wykład Lemowski: Stefan Chwin "Czy Piękno jest po stronie dobra i wolności? Wokół wiersza "Potęga smaku" Zbigniewa Herberta"

piątek, 20.05.2016, 19:00
Kraków

Projekt „Copernicus Festival 2016: Piękno. Pasma naukowe: wykłady, debaty, Śniadania Mistrzów” finansowany w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem