Śniadanie Mistrzów: Ryszard Markiewicz

niedziela, 22.05.2016, 10:00
Kraków
Śniadanie Mistrzów z prawnikiem prof. Ryszardem Markiewiczem, autorem m.in. wydanej przez Wolters Kluwer książki "Zabawy z prawem autorskim". Prowadzenie: Mateusz Tondera.

Projekt „Copernicus Festival 2016: Piękno. Pasma naukowe: wykłady, debaty, Śniadania Mistrzów” finansowany w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem