Śniadanie Mistrzów: Ryszard Horodecki, Michał Horodecki, Paweł Horodecki

środa, 18.05.2016, 10:00
Kraków
W pierwszym Śniadaniu Mistrzów trzeciej edycji festiwalu wzięli udział członkowie niezwykłej rodziny fizyków: prof. Ryszard Horodecki oraz jego synowie - prof. Michał Horodecki i prof. Paweł Horodecki. Spotkanie poprowadził dr Michał Eckstein.

Projekt „Copernicus Festival 2016: Piękno. Pasma naukowe: wykłady, debaty, Śniadania Mistrzów” finansowany w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.