Śniadanie Mistrzów: Elżbieta Muskat-Tabakowska

piątek, 20.05.2016, 10:00
Kraków
Śniadanie Mistrzów z prof. Elżbietą Muskat-Tabakowską - filolożką, językoznawczynią i tłumaczką m.in. książek Normana Daviesa. Prowadzenie: Bartłomiej Kucharzyk.

Projekt „Copernicus Festival 2016: Piękno. Pasma naukowe: wykłady, debaty, Śniadania Mistrzów” finansowany w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem