Śniadanie Mistrzów: Andrzej Betlej

czwartek, 19.05.2016, 10:00
Kraków
Śniadanie Mistrzów z dr. hab. Andrzejem Betlejem - historykiem sztuki i dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie. Prowadzenie: Martyna Nowicka.

Projekt „Copernicus Festival 2016: Piękno. Pasma naukowe: wykłady, debaty, Śniadania Mistrzów” finansowany w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem