Wykład: Semir Zeki "The Neurobiology of Aesthetic Experiences and the Significance of Beauty”

sobota, 21.05.2016, 19:00
Kraków

Projekt „Copernicus Festival 2016: Piękno. Pasma naukowe: wykłady, debaty, Śniadania Mistrzów” finansowany w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem