Debata: "Pochwała niedoskonałości"

niedziela, 22.05.2016, 20:30 do 21:30
Kraków
O tym, czy doskonałość jest zawsze pożądana, porozmawiają ks. prof. Michał Heller, prof. Bartosz Brożek i prof. Dominika Dudek. Prowadzenie: Bartłomiej Kucharzyk i Łukasz Kwiatek.

Projekt „Copernicus Festival 2016: Piękno. Pasma naukowe: wykłady, debaty, Śniadania Mistrzów” finansowany w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.