Debata: "Piękno w przyrodzie"

sobota, 21.05.2016, 20:30 do 21:30
Kraków
Dyskusja poświęcona doborowi płciowemu - jednemu z mechanizmów selekcyjnych odpowiedzialnych za rozwój gatunków.

W dyskusji wezmą udział prof. Semir Zeki, prof. Piotr Winkielman, prof. Mariusz Cichoń i dr Mateusz Hohol. Spotkanie poprowadzą Łukasz Kwiatek i Marcin Rotkiewicz.

Zapraszamy do przeczytania artykułu Mateusza Hohola i Łukasza Kwiatka poświęconego doborowi płciowemu.

Projekt „Copernicus Festival 2016: Piękno. Pasma naukowe: wykłady, debaty, Śniadania Mistrzów” finansowany w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.