Dwie Księgi: Łukasz Lamża "Początek świata jako koniec racjonalności"

niedziela, 22.05.2016, 14:00 do 15:30
Kraków
O minibooku z serii "Piąty Wymiar" pt. "Początek świata jako koniec racjonalności" z jego autorem dr. Łukaszem Lamżą porozmawia Łukasz Kwiatek.

Książka omawia problem powstania świata. Fundamentalne pytanie brzmi: czy jest to po prostu kolejny nierozwiązany problem i kiedyś będziemy po prostu znać odpowiedź na pytanie o to, skąd wziął się Wszechświat, czy też jest to pytanie, na które nie sposób satysfakcjonująco odpowiedzieć?

W książce bronię tezy, że powstanie świata jest Tajemnicą, co oznacza, że ze względu na fundamentalne ograniczenia języka, umysłu, nauki - czy też, po prostu, szeroko rozumianej racjonalnej metodologii - nie sposób nawet wyobrazić sobie czysto hipotetycznie ciągu zdań będącego "wyjaśnieniem problemu powstania świata". Najpierw omawiam więc samo znaczenie terminu "świat", od najszerszych filozoficznych definicji obejmujących "wszystko" po rozmaite definicje leżące w zakresie kosmologii fizycznej. Następnie przyglądam się ograniczeniom strukturalnym nauki o przyrodzie, w szczególności: fizyki. Co da się, a czego nie da się zaobserwować? Co da się, a czego nie da się włączyć w ciągi naturalnych przyczyn i skutków? Co da się, a czego nie da się opisać na sposób matematycznie niesprzeczny? 

Hipoteza nieograniczonego optymizmu poznawczego głosi, że wszelkie ograniczenia dla rozwoju nauki (albo racjonalnego myślenia jako takiego) są przejściowe i że nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać metodą naukową. Ja twierdzę, że jest to hipoteza nieuzasadniona i że istnieją dobre powody, aby uznać przeciwną dla niej hipotezę skromności poznawczej - istnieją realne, niedające się pokonać ograniczenia, z których istnieniem musimy się liczyć, jeśli chcemy realistycznie zmierzyć się z "problemem świata". Uważam, że panujący obecnie w fizyce i kosmologii, a zwłaszcza w jej spekulatywnym, popularyzatorskim medialnym rozszerzeniu, przesadny optymizm (skąd biorą się próby naukowego "wyjaśnienia wszystkiego"), jest kompletnie nieuzasadniony i stanowi ostatecznie tendencję szkodliwą intelektualnie.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem