Rozmowa: „Dlaczego warto umrzeć za jedno piękne zdanie?”

piątek, 20.05.2016, 20:30 do 21:30
Kraków
Rozmowę poświęconą stylowi literackiemu z pisarzem Johnem Banvillem poprowadzi red. Grzegorz Jankowicz.

John Banville uchodzi za jednego z najwybitniejszych stylistów współczesnej angielszczyzny. Słynie z cyzelowania swych tekstów literackich. Jego powieści uwodzą czytelników tyleż wartką akcją, ile językową formą, która nigdy nie jest u Banville'a przezroczystym medium, neutralnym wehikułem fabuły. O idei językowej doskonałości, o pięknie literackiego tekstu, a także o relacji między powieścią i nauką porozmawia z pisarzem Grzegorz Jankowicz.

Projekt „Copernicus Festival 2016: Piękno. Pasma naukowe: wykłady, debaty, Śniadania Mistrzów” finansowany w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem