Debata Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: "Czy każdy naukowiec jest artystą?"

czwartek, 19.05.2016, 20:30 do 21:30
Kraków
W debacie o artystycznych aspektach pracy naukowej udział wezmą dr Stanisław Bajtlik, dr Justyna Olko, dr Mateusz Strzelecki i dr hab. Marcin Szwed. Prowadzenie: red. Krzysztof Michalski.

W powszechnym mniemaniu istnieje co najmniej kilka postaci służących za podręczny ideał uczonego. Jedną z nich jest Leonardo da Vinci, znany nam jako genialny naukowiec, wynalazca i artysta. Postępująca specjalizacja sprawiła, że coraz trudniej jest łączyć te role, tym niemniej nadal cenimy osoby o rozległych zainteresowaniach i szerokich horyzontach. Na zaproszenie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wyśmienici naukowcy reprezentujący różnorodne dyscypliny nie tylko zmierzą się z ideałem Leonarda i opowiedzą o związkach piękna i nauki z perspektywy ich własnej działalności badawczej, ale również postarają się wspólnie znaleźć odpowiedź na pytanie, czy naukowiec w dzisiejszych czasach może, chce i powinien być artystą. Dyskutować będą dr Justyna Olko, antropolog i historyk, znawczyni kultur prekolumbijskich z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Stanisław Bajtlik, astrofizyk i ekspert od sfer niebieskich z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, dr hab. Marcin Szwed, psycholog i neurobiolog, zgłębiający plastyczność mózgu, z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Mateusz Strzelecki, geograf prowadzący badania na obszarach polarnych, z Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozmowę poprowadzi red. Krzysztof Michalski, dziennikarz popularyzujący naukę, z Programu I Polskiego Radia.

Projekt „Copernicus Festival 2016: Piękno. Pasma naukowe: wykłady, debaty, Śniadania Mistrzów” finansowany w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.