Copernicus Center Lecture 2016: Gregory Chaitin

czwartek, 19.05.2016, 19:00
Kraków
Copernicus Center Lecture 2016 w ramach Copernicus Festival, zatytułowany "Beauty in Physics, Mathematics and Biology", wygłosił prof. Gregory Chaitin.

Projekt „Copernicus Festival 2016: Piękno. Pasma naukowe: wykłady, debaty, Śniadania Mistrzów” finansowany w ramach umowy 625/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Osoby powiązane z tym wydarzeniem