Historyk architektury, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Międzynarodowego Centrum Kultury. Członek zarządu fundacji Instytut Architektury. Zajmuje się badaniami nad architekturą i rozwojem miast w XIX i XX wieku, architekturą i sztuką nowoczesną oraz ochroną zabytków. Autor książek i artykułów nt. architektury XX wieku, kurator wystaw o architekturze.

Powiązane wydarzenia