Geograf-polarnik, pracownik Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo zainteresowany obszarami arktycznymi. Celem jego badań jest ustalenie przy użyciu zróżnicowanych narzędzi badawczych, czy i w jaki sposób zmiany klimatyczne zagrażają istniejącym w strefach polarnych skupiskom ludności i instalacjom badawczym.