Absolwentka politologii i studentka filozofii. Z zamiłowania "koniara" i fanka dobrej rockowej muzyki. Naukowo zajmuje się poststrukturalizmem. Spiritus movens Copernicus Festival.