ANTONIO DAMASIO (ur. 1944) – profesor neuronauki, psycholo­gii i filozofii na Uniwer­sytecie Południowej Kalifornii, pracownik Instytutu Badań Biologicznych im. Jo­nasa Salka, członek wielu prestiżowych gremiów naukowych. Napisał kilka best­sellerowych książek, w Polsce ukaza­ły się (nakładem wydawnictwa Rebis): „Błąd Kartezjusza”, „W poszukiwaniu Spinozy”, „Tajemnica świadomości”, „Jak umysł zyskał jaźń”.

Razem ze swoją żoną, Hanną Damasio, kierują Instytutem Mózgu i Kreatywności na Uniwersytecie Połu­dniowej Kalifornii, w którym prowadzo­ne są m.in. badania nad percepcją mu­zyki, świadomością ludzi i maszyn oraz neurofizjologią medytacji. Razem opublikowali wiele artykułów oraz książkę „Lesion Analysis in Neuropsychology” (Analiza lezji w neuropsychologii).

Artykuły o osobie

17.04.2017
Badania Hanny i Antonia Damasio pokazują, że emocje i rozum nie są czymś przeciwstawnym, nasze umysły kształtowane są przez ciała, a świadomość zależy od aktywności wielu obszarów mózgu.